ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಲಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ.ಎಸ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 9480685647
2 ಶ್ರೀ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಪಿಂಜಾರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪಶ್ಚಿಮ 9480684846
3 ಶ್ರೀ ಸಿ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ವ 9480685559
4 ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮಹದೇವಪುರ 9480685225
5 ಶ್ರೀ. ನಿರಂಜನ್ ಡಿ.ಎನ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಕ್ಷಿಣ 9480685103
6 ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಗನಾಳ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ 9741747395
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್.ಎಸ್. ರಶ್ಮಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಲಹಂಕ 9742298800
8 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 9845014293
9 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಿಶಾಂತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 9844169772

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು
  • ದೂರವಾಣಿ: 080-22975570
  • ವಿಳಾಸ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎನ್.ಆರ್ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-560002
  • ಇಮೇಲ್: contactbbmp@gmail.com